Zapisy do żłobka LENKOWO Baby
Zobacz warunki zapisów dzieci

Aktualności

W lutym w LENKOWO baby

Przedstawiamy lutowe kalendarium :)

Ferie z LENKOWO baby

Zapraszamy Maluszki od 6-36 miesiąca zycia na zimowe turnusy do LENKOWO baby :)Więcej informacji: tel: 533 544 553e-mail: biuro@lenkowobaby.plZAPRASZAMY!!! :)

Kalendarium na styczeń

Zapraszamy w styczniu do LENKOWO baby :)
#
#

 

O projekcie

Projekt pt. „Małe Lenkowo – dużo możliwości” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.
#

 

Zasady Rekrutacji

Do Projektu zostanie przyjętych: 48 rodziców chcących powrócić lub wejść na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, które obecnie w nim nie uczestniczą ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (tj. rodziców pozostających bez pracy, przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym).
#

Opłaty

Wysokość opłaty została ustalona w oparciu o koszty żłobków samorządowych w Krakowie (gmina Świątniki z racji tego, że nie funkcjonuje na jej terenie żaden żłobek nie ma własnej uchwały z sprawie wysokości opłat).
#

Kontakt


Niepubliczny Żłobek
LENKOWO Baby

ul. Kraśnik 114
32-040 Wrząsowice


Kontakt
biuro@lenkowobaby.pl
+48 533 544 553

Formularz kontaktowy



<

Jak do nas dojechać

Zobacz także

# # # #

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

#